about

GIỚI THIỆU VỀ XÃ HÀ GIANG

Là xã  nằm ở phía đông của huyện Đông Hưng
• Đông giáp xã Đông kinh
• Tây giáp  xã Đông Các
• Nam giáp  xã Đông Vinh
• Bắc giáp xã  Đông Xá