Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Địa lý: xã  nằm ở phía đông của huyện Đông Hưng
• Đông giáp xã Đông kinh
• Tây giáp  xã Đông Các
• Nam giáp  xã Đông Vinh
• Bắc giáp xã  Đông Xá
Lịch sử: xã Hà Giang được sát nhập từ hai xã Đông giang và Đông Hà từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.
Giáo dục: xã có 04 trường gồm; Trường trung học và tiểu học Đông Giang; Trường trung học và tiểu học Đông Hà; trường Mầm non Đông Giang; Trường mầm non Đông Hà.
Giao thông: Là xã có đường ĐH 53 chạy qua phía nam của xã  và có 2 đường Đh 54 chạy xuyên dọc xã Đông Giang cũ và đường
Kinh tế: Là một xã thuần nông  và có nghề dệt chiếu xe đay